contact@ospa.ro
0241.617.043 / 0241.481.441
Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta
Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta
OSPA Constanta
Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta
OSPA Constanta
Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta
OSPA Constanta

PREZENTARE

Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, denumite în continuare OSPA, sunt organe tehnice de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentației şi Pădurilor, în teritoriu, şi funcționează ca instituții de stat de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară județene şi a municipiului Bucureşti.

Cine suntem:

Suntem unitate specializată, dispunem de un personal tehnic de specialitate, bază materială adecvată si o experienta bogata.

Cu ce va putem ajuta

O.S.P.A. Constanta executa un complex de lucrari care constau în:

Terenuri

Studii pedologice si incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate

Terenuri agricole

Studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole

Terenuri degradate

Studii de evaluare, prognoza si avertizare

Obtinerea autorizatiei de mediu

Studii de impact si ale bilantului de mediu

Terenuri agricole

Studii pedologice si incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate

Obtinerea creditului ipotecar

Studii pedologice si bonitarea terenurilor agricole

ACTIVITATE SI ATRIBUTII

Activitatea de studii si cercetari in domeniile pedologiei si agrochimiei a inceput in mod organizat inca din prima decada a secolului XX.

Contribuim la sporirea gradului de educatie a opiniei publice, prin diseminarea de informatii despre impactul antropic asupra solului si mediului înconjurator

Aprofundam cercetarile pentru o mai buna întelegere si prognoza a diferitelor procese din sistemul sol – planta – mediu înconjurator

Dezvoltam cercetari privind procesele pedogenetice si functiile biologice ale solului, atât în sisteme naturale cât si antropizate

Domenii de activitate

Suntem specializati în consultanta si elaborarea de studii pedologice si agrochimice, evaluari si scoateri din circuitul agricol, ridicarea fertilitatii solurilor slab productive, introducerea în circuitul agricol a unor suprafete cat mai mari de terenuri neproductive, prevenirea si combaterea unor fenomene naturale care influenţeaza negativ producţia agricola. 

Mediu inconjurator

Caracterizarea si cuantificarea Resurselor Naturale si a Mediului Inconjurator

Ecologia plantelor

Nutritia plantelor si fertilizarea solului

Agriculturia si Mediu

Utilizarea Tehnologiei Informatiei in Pedologie, Agrochimie si Managementul Mediului Inconjurator;

Resurse naturale

Managementul Durabil al Resurselor Naturale si al Mediului Inconjurator, Poluarea Solului, Schimbari Globale.