contact@ospa.ro
0241.617.043 / 0241.481.441

OSPA

Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, denumite în continuare OSPA, sunt organe tehnice de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentației şi Pădurilor, în teritoriu, şi funcționează ca instituții de stat de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară județene şi a municipiului Bucureşti.