contact@ospa.ro
0241.617.043 / 0241.481.441

Prezentare a unitatii

– intocmirea de studii pedologice in vederea realizarii si reactualizarii periodice a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si necesare fundamentarii programelor Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care constau in: stabilirea, delimitarea si inventarierea unitatilor de sol-teren, favorabilitatii terenurilor agricole pentru culturi, a claselor de calitate dupa nota de bonitare pentru folosinte agricole, determinarea starii de aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienti, precum si reactia solurilor, stabilirea categoriilor si subcategoriilor de folosinta pentru agricultura sau silvicultura pe baza pretabilitatii terenurilor, identificarea, delimitarea si inventarierea tipurilor de degradari ale solurilor/terenurilor, stabilirea restrictiilor terenurilor pentru diferite utilizari si stabilirea masurilor agropedoameliorative si antierozionale corespunzatoare;

– constituirea si intretinerea la nivel de judet a bancilor de date aferente sistemelor judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultura;

– studii pedologice si incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate, in vederea furnizarii datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative si la nivel de detinator;

– studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole, in scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulatiei juridice a acestora;

– studii pedologice si bonitarea terenurilor agricole, in vederea concesionarii, arendarii, comasarii parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea creditului ipotecar;

– documentatii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;

– studii de evaluare, prognoza si avertizare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrarilor de imbunatatiri funciare, precum si pentru terenurile degradate;

– studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor insusiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;

– studii de impact si ale bilantului de mediu pentru obtinerea autorizatiei de mediu.